O discurso conceitual nas artes plásticas brasileiras da década de 1970: da visceralidade ao intelectualismo predominante


ARTES VISUAIS